Mar 18, 2010

Carson - Short Story


She lit her first cigarette of the day, looked at her computer, and began thinking of him; over there, far away, where he was.
Recalling random moments they had spent together, long walks in the late afternoon, endless nights of non-stop talking on the phone, conversations, tears, laughs & surprises. She sighed, put out her cigarette & got up to feed the cat.

Mar 15, 2010

أجمل ما كتب عن المرأة الفلسطينية

هي سيدة العالم الأولى!
على الرجال أن يخجلوا منها، وعلى القمر أن يتوارى...
أنحني وأقبل يد كل امرأة فلسطينية...

البنت الفلسطينية

من زمان غزة هيك وحتفضل أبدية
شبابها غلبان وبناتها أكثر عفوية
حكالى صاحبي بدي أتجوز
من بيروت أو الشام أو مصريه حكيتله وليه مال الغزاوية
جمال ومال ودلع ولا الحورية
والدلع فيهن صفة أبدية
طيب جرب إمشي ما بين الأزهر والإسلامية
ح تشوف غزلان تمشي وشعور غجرية
أدب وإحترام وكمان جامعية
شو تعرف إنتا عن الفلسطينيه!!!